Welke impact heeft de renovatieplicht op de verhuurmarkt?

Welke impact heeft de renovatieplicht op de verhuurmarkt?

1. De huurder kan noodzakelijke werken in het kader van de renovatieplicht niet weigeren. Deze vallen namelijk onder de decretale verplichting die voorkomt dat het voortbestaan van de woning in het gedrang komt.


2. Wanneer de werken langer duren dan 30 dagen en dit voor overlast zorgt voor de huurder, kan de huurder een vermindering van de huurprijs eisen die evenredig is met het gedeelte waartoe de huurder niet de volledige toegang geniet.


3. Een huurder kan zijn huurovereenkomst niet vroegtijdig opzeggen omwille van werken die worden uitgevoerd omwille van de renovatieplicht.


4. Tijdens het uitvoeren van de renovatiewerken, kan geen verhoging van de huur worden toegepast met uitzondering van indexatie. Wanneer het gaat om energiebesparende investeringen kunnen de huurder en verhuurder een herziening van de huurprijs overeenkomen wanneer de werken volledig zijn afgerond. Gaat de huurder hiermee niet akkoord, dan kan de verhuurder zich richten tot de rechter.


5. Een tussentijdse plaatsbeschrijving is alleen verplicht wanneer een of beide partijen hierom vragen. De kosten voor deze plaatsbeschrijving zullen vervolgens gedeeld worden.


Heb je een vraag over wat de renovatieplicht betekent voor jou? Weet dan dat wij altijd voor je klaar staan met advies.

Bron: CIB Vlaanderen