Wacht niet te lang met het asbestattest!

Wacht niet te lang met het asbestattest!

Wacht niet tot het laatste moment voor het verplichte asbestattest

Wie vanaf 23 november een huis of appartement verkoopt dat van voor 2001 dateert, moet een extra attest toevoegen aan zijn verkoopdossier: het asbestattest. Wacht niet tot het laatste moment om dat document aan te vragen. ‘Want zonder attest geen verkoop.’

Bij de verkoop van een woning komt heel wat verplicht papierwerk kijken. Er moet een bodemattest aanwezig zijn, maar ook een attest van de elektrische keuring, een postinterventiedossier en een energieprestatiecertificaat (EPC) zijn verplicht. Vanaf 23 november is ook het asbestattest vereist. ‘Ondertekent u vanaf dan een compromis of verkoopovereenkomst, dan moet het document er zijn’, zegt notaris Maarten Duytschaever, woordvoerder van Notaris.be.

 

Wat is het asbestattest?

Het asbestattest geeft aan hoe asbestveilig uw woning is. ‘Het doel is de koper goed te informeren over de asbesttoepassingen in de woning, over hun toestand en over hoe daarmee om te gaan’, zegt Jan Verheyen, woordvoerder van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), die het asbestattest aflevert. U krijgt dus ook advies over hoe u het kankerverwekkende asbest kunt beheren of verwijderen.

Wanneer is het asbestattest vereist?

Het is alleen verplicht als de woning die u verkoopt of schenkt van voor 2001 is. Sinds dat jaar is het gebruik van asbest verboden. Gaat het om een recentere woning, dan is een attest dus niet nodig. Het is de eigenaar die moet bewijzen of het pand een recenter bouwjaar heeft.

Staat in uw tuin een schuur, een tuinhuis of een garage, dan moeten ook die gecontroleerd worden op de aanwezigheid van asbest, tenzij het gaat om constructies met een grondoppervlakte van minder dan 20 m2. Gaat het om meerdere kleine gebouwen die samen een grotere grondoppervlakte tellen, dan is het asbestattest wel vereist.

Ook als u een ouder appartement verkoopt, moet een asbestattest worden opgesteld. Voorlopig alleen voor het appartement en eventueel ook voor de garage of de private kelder. Voor de gemeenschappelijke delen geldt de verplichting pas vanaf 1 mei 2025.

Het attest moet er nog niet zijn wanneer u uw woning te koop zet. Pas bij de ondertekening van het compromis - vanaf 23 november - is het vereist. Zo niet kan de koper achteraf de nietigheid van de koop inroepen.

 

Contacteer ons voor meer informatie over het verplichte asbestattest: mechelen@immoid.be

Wat zijn de plaatsen in mijn woning waar asbest kan voorkomen?

Is je woning gebouwd voor eind jaren ’90? Dan is de kans reëel dat er ergens asbest in je woning zit.

Asbest kwam vooral voor in leien daken, cementgolfplaten, afvoerbuizen, vloertegels, isolatiemateriaal, gevelbekleding en schouwen. Onderstaande infographic geeft een handig overzicht van de verschillende asbestgevoelige plaatsen en materialen.